Každý má určitou moc

Margaret Thatcherová jednou řekla: „Mít moc je totéž, jako být dámou... když to musíte lidem říkat, nemáte to.“ Mocí se rozumí autorita či vliv nad něčím nebo někým. Řada lidí si přitom neuvědomuje, že všichni mají určitou moc. Důležité je však nejen o tom vědět, ale také znát způsoby, jak svou moc využít.

Toto jsou nejčastější typy moci na pracovišti:

- Donucovací moc. Je spojena s lidmi na pozicích, z nichž mohou trestat druhé. Ti se pak obávají důsledků, neudělají-li to, co se po nich žádá.

- Spojovací moc. Závisí na tom, koho vlivného znáte.

- Expertní moc. Vychází z odbornosti dotyčného. Disponují jí lidé s určitými dovednostmi a úspěchy.

- Informační moc. Přísluší těm, kteří mají přístup k hodnotným či důležitým informacím.

- Legitimní moc. Vychází z pozice, kterou daný člověk zastává, jeho titulu a pracovních odpovědností.

- Referenční moc. Mají ji lidé, kteří jsou oblíbení a respektovaní, a tudíž se na ně ostatní odkazují.

- Odměňující moc. Vychází ze schopnosti jedince odměnit. Samotná odměna pak může mít různou podobu.

Pokud chcete zjistit, jakou mocí disponujete, zamyslete se nad tím, jak se snažíte ovlivnit činnost druhých. Může to být velmi přínosné cvičení, budete-li k sobě upřímní. Zjistíte tím nejen to, jak sami pracujete s mocí, ale i to, jak druzí používají svou moc vůči vám.

-kk-

Zdroj: HR Guru - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje, jeden z projektů společnosti Monster Worldwide
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Guru