Kdo je společensky významnější?

Teoreticky stanovená pravidla o vzájemném vztahu osob jsou dobře pochopitelná, ale v praxi občas hůře proveditelná, když dochází k jejich křížení. Víme, že nadřízený je výše postavený než podřízený, muž prokazuje úctu ženě a mladší osoba starší. Jak má však podle pravidel slušného chování proběhnout setkání staršího muže s mladší ženou či staršího podřízeného s mladším nadřízeným?

Často nám určité chování připadá přirozené. Muž pomůže ženě do kabátu, staršího člověka pustíme v autobuse sednout. Při křížení rolí je důležité i subjektivní vnímání našeho postavení.

Při setkání staršího muže a mladší ženy nejvíce záleží na věkovém rozdílu. Pokud by muž mohl ženě dělat otce či dědečka, hraje společensky významnější roli on. Samozřejmě se chování v konkrétní situaci může pozměnit. Výrazně starší muž pozdraví mladší ženu první či ji pustí sednout. Projevuje tak přirozenou úctu k ženě a dává najevo, že ještě není tak starý.

Podřízená žena má v rámci firemní hierarchie respektovat vyšší pozici muže. Ten by si naopak měl uvědomit, že jeho podřízenou je žena, což nás vrací již ke zmíněné situaci s kabátem. Obecně vzato je společensky významnější nadřízený nad podřízenou. A to i v případě, že je žena starší.

-hp-
Zdroj: MF DNES - český deník Mladá Fronta DNES
Zobrazit přehled článků ze zdroje MF DNES