Kdo pozdě chodí, podniku škodí

Dvě třetiny zaměstnavatelů nezaznamenávají pozdní příchody zaměstnanců, což je stojí stovky hodin a ztrátu produktivity. Průzkum provedený anglickou firmou Peninsula zjistil, že 71 % zaměstnavatelů nemá žádné plány pro zavádění disciplinárních a monitorovacích opatření, aby tento problém vyřešili. A to i přes to, že z 913 dotazovaných zaměstnavatelů shledalo 87 % pozdní příchody zaměstnanců jako velmi rozčilující. Z 1751 zaměstnanců přišlo 17 % pozdě do práce sedmkrát za měsíc. Zaměstnavatelé by si měli uvědomit, že ztrácí stovky hodin potenciální práce tím, že nevěnují pozornost pozdním příchodům zaměstnanců.

Monitorování může stát podniky poněkud více času a zdrojů, ale z dlouhodobého hlediska se vyplatí. Zaměstnavatelé musí podporovat kulturu, kde má vliv pozdních příchodů následky na celý podnik, a tyto potřeby předložit každému zaměstnanci. Zaměstnavatelé by si měli sednout se svými zaměstnanci a diskutovat o důsledcích pozdních příchodů. Pokud komunikace proběhne správně, je jen otázkou času, kdy sami zaměstnanci uvidí nedochvilnost jako problém.

-ba-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today