Kdo vám kazí morálku?

Negativní lidé na pracovištích rychle podrývají morálku ostatních. Jistě jste již byli svědky toho, že ke zničení nálady celého týmu stačí jeden jediný negativista. Se zaměstnanci je proto třeba komunikovat a motivovat je pozitivním směrem. Znamená to nepřehlížet projevy negativismu a zastavit je hned v začátcích. Nejčastější typy negativistů na pracovištích shrnul server Blr.com:

1. Fňukalové

Dlouze mluví o tom, co všechno momentálně způsobuje jejich neštěstí. Nejsou nikdy spokojení a vyprávějí to všem okolo.

2. Neustálí kritici

Upozorňují na chyby druhých, ale své vlastní chyby nikdy nepřiznají.

3. Drbny

Rádi šíří „zaručené“ novinky. Rádi působí důležitě, což posilují dramatičností při sdělování polopravd.

4. Buřiči

Snaží se získat ostatní k boji proti všemu, co považují za špatné. Pasují se do role vedoucích bojovníků za spravedlnost a hledají sebemenší známky něčeho, co nefunguje zcela správně. Většinou jsou to frustrovaní jedinci, kterým se nepovedlo dosáhnout vůdcovské role.

5. Tyrani

Ponižují ostatní pomocí verbálního a někdy i fyzického násilí. Chtějí mít nad vším kontrolu.

6. Pesimisté

Neustále připomínají negativní stránky činností a rozhodnutí. Na ničem nevidí nic kladného.

7. Skrytí útočníci

Při jednání s nadřízenými se chovají pozitivně, mezi kolegy však ukazují druhou tvář a vyvolávají problémy.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com