Kdy se vložit do konfliktu mezi zaměstnanci?

I když zaměstnanci s různou minulostí dokáží spolupracovat, v určitém okamžiku může dojít ke konfliktu. Pro manažery je důležité, aby věděli, kdy se do věci vložit, aby nepřerostla ve vážný problém, a najít řešení.

- Připravte se na řízení konfliktů. Buďte připraveni na to, že konflikt může nastat. Není nic špatného na tom, nechat spolupracovníky, aby si svůj konflikt vyřešili sami, pokud to dokáží v soukromí.

- Kdy se zapojit? Manažer by se měl do konfliktu mezi zaměstnanci vložit ve chvíli, kdy zpozoruje, že tento konflikt začíná oslabovat produktivitu, integritu a morálku týmu. Vhodné je také vstoupit do konfliktu, když vás zaměstnanec požádá o radu. Pravděpodobně chce požádat o pomoc, nečiní tak ale přímo.

- Jak řídit konflikt. Když se konflikt nevyhnutelně rozvine, manažer by měl iniciovat diskusi s oběma stranami. Záležitost řešte za zavřenými dveřmi, nikoli před ostatními a nikdy ne za zády. Diskutujte o tom, jak jejich chování vůči sobě konkrétně ovlivňuje celou skupinu. Vysvětlete, jak může manažer podpořit obě strany v urovnání konfliktu. Umožněte produktivní diskusi, která odhalí faktory pod povrchem konfliktu.

-kk-

Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com