Když firma hubne

Když firma hubne

Vaše konkurence má pravděpodobně podobnou firmu jako vy, využívá i podobné procesy. Výrazně vás však může od konkurence odlišit váš nejhodnotnější zdroj, kterým jsou zaměstnanci. V souvislosti se zvyšováním kvality firemních procesů, produktů a služeb se v posledních letech hodně hovoří o tzv. zeštíhlování, neboli usilování o eliminaci nadbytečností, které nebývají na první pohled vidět, ale mají na chod firem značný vliv.

Zeštíhlování se uplatňuje zejména ve výrobní sféře a má mnoho různých definic. Otázkou však zůstává, jak nejlépe připravit zaměstnance na změny, které s sebou přinese. Zpravidla totiž zeštíhlující procesy chápou jako nucení více a tvrději pracovat. Největší problémy nastávají v této souvislosti u zaměstnanců, kteří ve firmě pracují již delší dobu a jsou přesvědčeni, že by mohli stejně pracovat i v následujících letech.

Důležité je uvědomit si, že zaměstnanci budou přístupnější změnám, když je firma dokáže správně vysvětlit. Zeštíhlování je proto třeba prezentovat jako proces, který jim práci ulehčí. Průběh implementace by se neměl obejít bez aktivní účasti klíčových zaměstnanců znalých každodenního chodu firmy. Vedení by mělo mít skutečný zájem o pochopení zeštíhlovací strategie, spolupracovat s odbornými školiteli a otevřeně komunikovat se zaměstnanci.

-kk-

**Datum vydání:** II/2005
Zdroj: Employers Group - Portál pro řízení lidských zdrojů.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Employers Group