Když je na pracovišti více generací

Manažeři v současné době stojí před novou výzvou. Musejí řídit pracoviště, na kterých spolupracuje stále více věkově rozdílných lidí. Věkový rozsah pracovníků začíná u čerstvých absolventů škol a končí u lidí důchodového věku, kteří svůj odchod do důchodu odkládají. Věkové rozdíly pak zvyšují nároky na přijímání, školení a motivaci pracovníků, protože každá generace má své potřeby, očekávání, dovednosti a styly práce.

Na pracovištích se najednou potkávají čtyři generace zaměstnanců, které americký slovník rozděluje na Traditionalists (narozeni před rokem 1946), Baby Boomers (narozeni 1946-1965), Generation X (narozeni 1966-1976) a Generation Y (narozeni 1977-1994).

Pro zaměstnavatele je v takové situaci nedůležitější uchovat si znalosti nejstarších zaměstnanců a zároveň využívat čerstvě získaných dovedností zaměstnanců nejmladších a jejich umění ovládat techniku. Podniky, které nemohou mladší zaměstnance povýšit, by jim měly nabízet alespoň odměny v podobě flexibilního časového plánu nebo větší odpovědnosti.

**Datum vydání:** XI/2003
Zdroj: Chicago Tribune - webové stránky amerického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chicago Tribune