Když je šéf tyran

I tu nejlepší práci může zkazit nepříjemný šéf. Neshodám s nadřízenými se nedá vyhnout vždy, neměly by však přesahovat únosnou mez. Nic se nevyřeší ani tím, když budete svého šéfa přehlížet. Důležité je nenechat si terorizování líbit, aby nepřerostlo v šikanu.

Oběťmi šéfů-tyranů bývají nejčastěji schopní jedinci, kterým je co závidět. Často se jim nelíbí maličkosti, jako je oblečení nebo vizáž, v horším případě však mohou své zaměstnance urážet před kolegy nebo pověřovat nesplnitelnými úkoly. Proti námitkám se bouří a mstí.

Zaměstnanec má v takovém případě dvě možnosti – výpověď, nebo promluvu se šéfem. Při komunikaci s nadřízeným buďte slušní, ale konkrétně oznamte, co vám vadí. Zmiňte své úspěchy a zeptejte se přímo, co máte udělat, aby s vámi byl spokojen.

-kk-
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz