Když má zaměstnanec stížnost

Když má zaměstnanec stížnost

Řekněme si to otevřeně: stížnostem zaměstnanců naslouchá jen hrstka nadřízených. Nejméně jsou ochotny jsou přitom přijímat negativní zpětnou vazbu od zaměstnanců malé firmy. Obecně pak platí to, že firmy stížnosti zaměstnanců nerady vidí, což je ale velmi krátkozraký přístup. Stížnostem je třeba věnovat pozornost, i když nejsou oprávněné, projevit ochotu naslouchat. Mají totiž stejnou hodnotu jako stížnosti od zákazníků, může vést k nízké produktivitě a mnoha dalším ztrátám.

Nejlepší způsob, jak vyčistit ovzduší plné stížností spočívá v soustředění se na problémy ještě předtím, než propuknou. Článek proto představuje zaměstnavatelům či nadřízeným několik doporučení:

- Dávejte si pozor na své bezprostřední reakce, abyste podřízené neodradili od budoucí komunikace.
- Jednejte se zaměstnanci individuálně, odpovídejte na individuální otázky.
- Zaveďte formální proces podávání stížností.
- Postupujte konzistentním způsobem, žádný zaměstnanec nemá rád tajemství či překvapení.
- Vytvořte vhodné prostředí jasnou demonstrací své vůle komunikovat s podřízenými o jejich stížnostech.

**Datum vydání:** X/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral