Klíč k budování důvěry

Klíč k budování důvěry

Ztratit důvěru je velice jednoduché. Jediné zklamání může zničit léta důvěryhodnosti, která se pak jen obtížně získává zpět. Někteří lidé důvěřují ostatním přirozeně, jiní musejí nejprve vidět chování a pak teprve mohou svou důvěru dát. Firmy by si stejně jako jednotlivci měly pamatovat, že důvěru získají zpravidla tehdy, když svým chováním budou splňovat očekávání.

Mezi nejčastější příčiny ztráty důvěryhodnosti firem patří propouštění (zejména po ujišťování, že propouštět se nikdy nebude), ignorování problémů a neudržování komunikace se zaměstnanci v problematických dobách. Získat důvěru si firmy naopak mohou průhledností a upřímným jednáním. Jestliže se dopustí nějaké chyby, je třeba přiznat ji a neskrývat nic, co ostatní stejně vědí nebo odhalí.

-kk-

**Datum vydání:** XII/2004
Zdroj: HBS Working Knowledge - kolekce nejnovějších manažerských trendů z Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje HBS Working Knowledge