Klíčová firemní hodnota

Klíčová firemní hodnota

Tajemství bezpečného chování zaměstnanců na pracovišti spočívá v budování bezpečné firemní kultury. Základem je přitom využití dlouhodobého manažerského přístupu ke změně chování jednotlivých pracovníků. Bezpečnost by se v podniku měla stát jednou ze základních manažerských funkcí. Měla by být nedílnou součástí toho, jak je celý podnik řízen a jakákoli nehoda by pak jasně ukazovala na chybu managementu. Úspěch tkví v motivaci a získání podpory zaměstnanců pro bezpečné chování.

Budování bezpečnější firemní kultury není jednoduché. Je třeba zhodnotit situaci na každém pracovišti a určit, co vylepšit. To ovšem musí vycházet ze vzájemné důvěry mezi pracovníky a manažery. Manažeři by si proto měli dříve, než k nějakým změnám přistoupí položit několik otázek jako například:
- Dali jsme zaměstnancům skutečně najevo, že bezpečnost je naše základní hodnota?
- Máme systém, který zajišťuje bezpečnost každodenních aktivit?
- Projevili jsme dostatečný zájem o sdílení informací s pracovníky?
- Jsme ochotni sdílet s pracovníky rozhodnutí týkající se bezpečnosti?

Jakmile začnou pracovníci s managementem sdílet stejný názor na to, že bezpečnost je klíčovou firemní hodnotou, může započít samotná změna kultury. Nejprve je třeba změnit vnímání bezpečnosti na pracovištích. Trénink by měl začít u nejvyššího vedení podniku a postupovat směrem níže. Důležité je přitom zavést systém měření výsledků. Změnit je třeba zejména špatné návyky jako je špatná komunikace. Budování bezpečné firemní kultury prostřednictvím změny chování jejích jednotlivých aktérů může být silným manažerským nástrojem, podaří-li se jej propojit s ostatními firemními manažerskými nástroji.
Zdroj: Occupational Hazards - bezpečnost práce a ergonomie ve firemních programech, legislativa, řízení, zdraví
Zobrazit přehled článků ze zdroje Occupational Hazards