Komunikace a vedení týmu

Mnoho pracovních problémů tkví v komunikaci a jednání. Jak spolu mohou co nejlépe vycházet lidé na různých stupních podnikové hierarchie? Působíte-li ve vedoucí funkci a máte ke svým podřízeným velmi dobrý vztah, víte o nich mnoho věcí, které vás mohou v diskusi a při řešení problémů rozptylovat, případně se mohou stát zdrojem osobních narážek. Osobní informace vytvářejí blízký vztah, ale činí také zranitelnými. Právě proto je důležité umět vytvořit osobní bázi pro každodenní komunikaci, což by však nemělo být zaměňováno s přátelstvím a zvykem otevřeně vyprávět vše, co by mohlo na ostatní zapůsobit.

Zachování určitého odstupu je pro vedoucího důležité. Jenom tak je schopen věcné kritiky. Pak je možné společně o problémech jednat a nacházet jejich řešení. Je to jeden z nejsložitějších úkolů, které vedení pracovního týmu přináší – vytvoření přátelské atmosféry a zároveň zachování odstupu. Jak se dobře zapsat u nového šéfa? Buďte otevření a přátelští, ptejte se, pokud něčemu nerozumíte. Buďte věcní a korektní. Nemusíte o sobě hned prozradit všechno - vyvarujte se hlubokých sond do vašeho osobního života. Součástí práce vašeho šéfa je i komunikace s podřízenými. Pokud se vám nedostává žádné odezvy, přátelsky si ji vyžádejte. Vždy pomůže smysl pro humor, velkorysost a milé slovo.

Jak reagovat na povýšení? Promluvte si se svými kolegy o tom, co jim na dosavadním vedení připadalo správné – a co se jim nelíbilo a nemělo by se opakovat. Vyvarujte se hodnocení vašeho předchůdce nebo spolupracovníků. Nenechejte se odchýlit od svého kursu, hovořte s kolegy o svých záměrech. Seznamte je se svou strategií a diskutujte s nimi o tom, jak se s ní dokáží ztotožnit a přispět k jejímu úspěchu. Vytvořte konstruktivní atmosféru, v níž budete respektováni a akceptováni.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz