Komunikační technologie brzdí zaměstnance

Studie druhého největšího britského poskytovatele telekomunikačních služeb ntl:Telewest Business odhalila, že špatné zacházení s telefonem a počítačem negativně ovlivňuje produktivitu zaměstnanců. Špatné návyky při práci s těmito zařízeními prodlužují pracovní den. Nejvíce časem plýtvají muži.

Na základě dat z celkového počtu 1 468 respondentů bylo zjištěno, že každý britský zaměstnanec proplýtvá denně v průměru 2 hodiny a 10 minut, z čehož hodina a 38 minut odpovídá neefektivnímu využití komunikačních technologií.

K plýtvání časem výrazně přispívá hlasová pošta, respektive telefonování na základě zpráv, které zaměstnanci obdrží či čekání na telefonát od osob, kterým poslali zprávu oni sami. Průměrně se jedná o 28 minut denně. Čekání na e-maily, na které je třeba odpovídat s relevantními informacemi trvá asi 42 minut. Dalších 12 minut pak zaměstnanci ztrácejí v důsledku hledání kolegů.

Při odpovědích na otázku, co skutečně dělají, když mají pracovat, se ukázalo, že díky nepracovním záležitostem častěji plýtvají časem muži. S přáteli si například v pracovní době píše 39 % dotázaných mužů, zatímco jen 36 % žen. Pokud jde o sledování sportu, je poměr mužů a žen 19:4.

Ředitel ntl:Telewest Business Stephen Beynon k výsledkům studie uvedl: „Komunikační nástroje, které dosud výrazně pomáhaly produktivitě práce, začínají být zátěží. Pro zaměstnance to znamená zbytečné prodlužování pracovní doby.“ Produktivnější budoucnost vidí ve využití „instančních“ komunikačních technologií, kdy se jednotliví lidé nemusejí mezi sebou hledat a mají o sobě přehled, kdy se vhodně kontaktovat.

-kk-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide