Konflikty vyžadují strategii

Konflikty na pracovišti poškozují pracovní prostředí a znesnadňují výkon práce. Mohou vést i k úrazům a napadením. Je proto důležité mít strategii, jak je řešit.

- Soustřeďte se na společné věci. Většina konfliktů vzniká z odlišných postojů k něčemu, co mají lidé společné - názory, potřeby, požadavky atd. Pokud se snaží prosadit vlastní názory a zapomínají na druhé, konflikt je na světě. V takových případech je stěžejní soustředit se právě na společné hodnoty, cíle, role a potřeby.

- Podporujte otevřený dialog. Často dochází k nedorozuměním. Zavedení otevřeného dialogu a prostředí pro řešení problémů pak pomáhá klást otázky a vyjadřovat jednotlivé názory tak, aby se konflikt mohl vyřešit.

- Jděte k jádru problému. Někdy se stane, že se konflikt místo řešení soustředí na určitou stížnost nebo všeobecné záležitosti. Pak se ale neodhalí, proč vznikl a může opět vzniknout nedorozumění. Vždy je důležité odhalit příčinu a rozsah celé věci, aby bylo možné zvážit různá opatření. Oběma stranám může k nalezení řešení pomoci brainstorming.

- Určete a podporujte řešení konfliktu. Obě strany musejí dosáhnout dohody, aby konflikt mohl skončit. Příliš často se však stává, že proběhne hádka, po níž zúčastnění odejdou bez řešení. Je proto důležité aby nejpozději do konce dne vznikla dohoda, jak věc řešit, ať už to bude znamenat konkrétní řešení nebo další schůzku.

-kk-

Zdroj: Suite 101 - databáze odborných článků nejen pro manažery
Zobrazit přehled článků ze zdroje Suite 101