Konverzace ve skupině

Chcete vytvořit fungující vztahy na pracovišti? Dobře zvládnutá konverzace na skupinových schůzkách a jednáních patří mezi věci, které podporují efektivní pracovní vztahy. Jednou z největších potíží při takových setkáních je rušivá konverzace na jiné téma mezi dvěma či více účastníky semináře. Taková konverzace rozhodně nepřispívá k plynulosti společné debaty a je proto nutné se jí vyhnout. Následující tipy vám mohou pomoci vypořádat se s tímto problémem.
* Použijte neverbální komunikaci. Pozorně sledujte ty účastníky, kteří se společně věnují jinému tématu. Pozdvihněte obočí nebo na ně dokonce mávněte ruku.
* Zeptejte se těch, kteří hovoří na vlastní téma, aby se vyjádřili k problému, kterým se zabýváte na semináři.
* Požádejte účastníky vlastního hovoru, aby se připojili ke skupině a nerušili.
* Vytvořte si signál. Ještě před začátkem debaty si společně s ostatními členy připravte nějaký signál, který všechny zúčastněné přiměje, aby se vrátili do hlavní debaty.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR