Krádeže informací a jak si s nimi poradit

Poměrně často se stává, že zaměstnanec si při svém odchodu z firmy vezme „na památku“ také různé důležité dokumenty. Takový únik informací však může být pro firmu v dnešní tvrdé konkurenci nebezpečný. Autor se v článku zabývá důvody, proč k těmto situacím dochází a možnostmi, jak jim předcházet.

Bezpečnost dat a informací již dávno není jen úkolem pro oddělení IT, musí na ní spolupracovat celá firma. Jedním z důvodů úniku informací totiž může být právě nedostatečná koordinace a komunikace mezi odděleními. Řešením tedy je podpora komunikace a dobré informovanosti všech zaměstnanců, společně s důrazem na speciální ochranu obzvláště citlivých informací, například podrobností o plánovaných fúzích.

Firma si může připravit vhodné podmínky pro ochranu informací již při náboru. Při přijímacích pohovorech je vhodné se soustředit na detaily, které by naznačily pokus uchazeče o krádež informací v minulosti, popřípadě se uchýlit k osobnostním prověrkám uchazečů. Pomoci může i zavedení systému klasifikace dokumentů a celofiremních směrnic pro likvidaci nepotřebných nebo neaktuálních dokumentů.
Zdroj: HotJobs.com - pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje HotJobs.com