Krize si žádá podporu zaměstnancům

Období ekonomické recese posiluje stres a strach zaměstnanců. Budete-li tuto skutečnost ignorovat, vaše pracovní prostředí se změní na negativní, což povede ke snižování morálky, podrývání důvěry a ztrátě produktivity.

- Vytvořte jasný a přesvědčivý směr. Každá organizační změna začíná u vytýčení jasné vize. Pokud zaměstnanci nebudou inspirováni tím, co organizace dělá, bude složitější získat je pro změnu - zejména v těžkých dobách.

- Zajistěte přímou a upřímnou komunikaci. I v obtížných dobách je třeba komunikovat se zaměstnanci upřímně. Posiluje to týmovou spolupráci, respekt a odhodlání.

- Zapojte zaměstnance a podporujte iniciativu. Odpovědnost je velice motivující. Zapojte proto zaměstnance do rozhodování a samostatnější činnosti.

- Zvyšujte autonomii zaměstnanců, pružnost a podporu. Jakmile vyzvete zaměstnance k předkládání návrhů a zlepšení, podporujte jejich myšlenky a dávejte odpovědnost.

- Pokračujte v zaměření na růst a rozvoj kariéry. Na první pohled se může zdát, že dnešní doba není vhodná pro vynakládání prostředků na rozvoj. Ve skutečnosti je to však nejlepší doba pro rozvoj dovedností zaměstnanců, aby mohli firmám přispívat novými způsoby.

- Uznávejte a odměňujte výkonnost. Očekávané výkonnosti dosáhnete mnohem snáze, najdete-li si čas projevit uznání a odměnit dobře vykonanou práci.

-kk-

Zdroj: Management Issues - britský portál s novinkami, analýzami a názory z oblasti managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje Management Issues