LEAN production je cíl, KAIZEN je cesta

„Češi mají v genech něco ze Švejka. Takže když se vytvoří standard, tak jsou mistry v tom, jak ho obcházet. Stejně tak jsou mistry v operativním řešení problému, čili oni znají příčinu. Japonci zkoumají příčinu třeba měsíc, protože cílem je, aby se už neobjevila v budoucnu,“ říká Ing. Miroslav Bauer, jednatel KAIZEN Institutu, s.r.o.

Česká společnost pro jakost (ČSJ) připravuje ve spolupráci s KAIZEN Institutem nový vzdělávací kurz o metodách Kaizen. Portál HR News požádal ředitelku úseku vzdělávání ČSJ, Ing. Kristýnu Kozákovou a jednatele české pobočky Kaizen Institutu, Ing. Miroslava Bauera, aby čtenářům řekli více o vzájemné spolupráci a o tom, co od metody i kurzu samotného mohou očekávat.

Proč jste se rozhodli uspořádat kurz Kaizen?

KK: Impuls byl od nás. Naším hlavním produktem je kurz Manažer kvality. 4týdenní kurz, který představuje ucelenou kvalifikaci. V posledních výukových dnech se probírají aktuální témata jako například Six sigma, Kaizen. Zazní prostá informace, že ta metoda tady je. Naši absolventi se chtějí dál vzdělávat a my se jim snažíme nabídnout další navazující kurzy na ta témata, která byla v kurzu jen zmíněna, a o kterých se absolventi chtějí dozvědět více. Ve zmíněném kurzu už není prostor, aby se jí detailně zabývali.

Naši zákazníci mají o Kaizen zájem, my jsme se rozhodli nevyvíjet kurz vlastními silami, protože na trhu už je kvalitní brand. Takového bychom vlastními silami nebyli schopni dosáhnout, tak proto jsme využili této spolupráce.

Kaizen College nemá vlastní školící prostory. Jejich praxe je školení přímo ve firmách. Naopak my bychom otevřeli kurz, který by byl pro jednotlivce z jednotlivých firem, takže by nemuseli investovat velké náklady na organizaci školení u nich ve firmě. Součástí tohoto kurzu je také praktická výuka ve firmě, která má s metodou bohaté zkušenosti, tak jak je tomu při standardních školení Kaizen College.

Komu a jakým typům podniků byste doporučil, aby se o tuto metodu začali zajímat?

MB: Všem. My teď fungujeme třeba i v nemocnicích, v hotelích. Kaizen se hodí úplně pro každého, dokonce i každý jako osoba by se měl a mohl zlepšovat. Pravda je, že nejvíc účastníků je z výrobních firem. Ale v těch firmách je i administrativní část, takže se učí i zlepšovat práci v kanceláři.

Celá ta filozofie je, že se odstraní plýtvání. Lidská činnost v businessu se rozděluje na 2 části. Jedna část je přidávání hodnoty: Když dělník vykoná nějakou operaci, když pracovnice vystavuje fakturu. To jsou činnosti, které je zákazník ochoten zaplatit. Jenomže ten zákazník si dnes hledá na síti globálně toho, kdo má zvládnuté procesy. A kromě těch činností, které přidávají hodnotu, tak jsou ty druhé činnosti, a to je plýtvání. My vlastně učíme – a to jsou ty základy – aby všichni zaměstnanci, které chceme zapojit, byli schopni identifikovat plýtvání a upozorňovat na problémy, a potom je odstraňovat. Ale to už se dostáváme k individuálním zlepšovacím návrhům. Jinak těch plýtvání je 7 základních druhů: Chyby, které se dělají; čeká se na něco; zbytečné zásoby; špatné informace; neproduktivní porady atd.

Je Kaizen vhodný speciálně pro určité obory?

MB: Hodí se opravdu pro všechno. Většinu místní ekonomiky tvoří nadnárodní výrobní podniky – tam je to bez diskuze, ale zabývají se tím i banky a pojišťovny. Někde se to jmenuje Lean, někde Kaizen, ale za vším se skrývají ty metody odstranění plýtvání a optimalizace procesů.

Čím se liší Lean production a Kaizen?

MB: Neliší se to vůbec. Lean je cíl, Kaizen je cesta.

V čem je Kaizen lepší než jiné metody?

MB: Já si myslím, že je to celosvětový standard úspěšných firem. Vychází to z Toyoty, která s tím začala po 2. světové válce. Má za sebou 50 let, je z hlediska výrobních firem nejziskovější na světě, s největším akciovým součtem, ale nejsem kapitálový odborník. Vyvíjí se 50 let a nikdy, pokud vím, nebyla ve ztrátě. Všichni to od ní kopírují, protože z hlediska produktivity, čili dosažené hodnoty na jednoho zaměstnance na jednotku času, je to světový rekordman.

kaizen 1 kaizen 2

Ten systém je původně japonský. Jak to zapadá do českého prostředí, jsou tam nějaké kulturní problémy?

MB: Jsou. Samozřejmě se to nesmí kopírovat. Proto já mluvím česky. Dneska to není japonská metoda, to, co aplikujeme. Protože fungujeme 25 let na všech světadílech, tak jsou to zkušenosti ze všech zemí. Jak vyspělých, tak z Číny, Indie, Jižní Ameriky, Austrálie – všude si vyměňujeme zkušenosti a aplikujeme to na místní kulturu. Třeba Češi mají v genech něco ze Švejka. Takže když se vytvoří standard, tak oni jsou mistry v tom, jak ho obcházet. Stejně tak jsou mistry v operativním řešení problému, čili oni znají příčinu. Japonci zkoumají příčinu třeba měsíc, protože cílem je, aby se už neobjevila v budoucnu. Já mám spoustu zážitků, že je problém, český člověk se okamžitě dohodne a okamžitě to vyřeší. Za 14 dní je ten problém znova. Znovu to vyřeší v trochu jiné podobě a znova. A takhle je to pořád a vlastně se to nezlepšuje. A je to taky důvod, proč je tolik lidí ve výrobě, proč mají tak málo času, proč jsou vystresovaní, přetížení. Japonci přišli s tím, že si dají tu práci a dostanou se na tu tzv. – a teď jedno z nejdůležitějších slov – kořenovou příčinu. Když se zjistí ta opravdová příčina, tak už je jenom krok k opatření a k tomu, aby se to neopakovalo.

Kdo v ČR Kaizen používá?

MB: Všechny nadnárodní firmy.

Co se týče ryze českých, tak my třeba teď děláme ve firmě RM Gastro. Určitě bych mohl vyjmenovat celou řadu dalších.

České firmy se často zabývají lean production. Ale dělají to třeba tak, že někoho pošlou ven na školení, a potom si to zkoušejí. Máme stovky klientů, kteří absolvují kurz v Kaizen College a Kaizen pak provozují, a my už to nedokážeme sledovat – je to jejich interní záležitost.

Jestli ještě mohu jmenovat, tak nejslavnější český podnik, Linet, používá Kaizen a lean jako základní metodu, které je dostala na 4. místo na světě z hlediska jejich byznysu.

Také bych málem zapomněl na nádherný příklad, největší firma v tomto státě – Škoda Mladá Boleslav. Tam jsme vzali manažery do Japonska a oni přijeli a vybudovali tréninkové centrum, které je, podle mě, možná nejlepší v Evropě, jedno z nejlepších na světě pro tyto metody. My jsme dodali ten duch Kaizenu – hry, různé simulace – na tom je to celé postavené. Příští rok s námi budou budovat to samé pro administrativu.

Škodovka má obrovský vliv, protože jí dodává řada český firem. Všechny musí kaizenovat, ať chtějí nebo nechtějí.

Kdo konkrétně kurzy povede a jaké má zkušenosti?

MB: Naši lektoři. Mají mnohaleté zkušenosti nejen ve školení, ale především ve vedení workshopů ve firmách, konkrétní vedení zlepšování a celých projektů.

Někteří z nich mají mnohaleté zkušenosti přímo z řízení výroby. A jsou tam další, kteří přešli třeba z vysoké školy, a potom získali praktické zkušenosti. Všichni mají certifikované naše interní vzdělávání a využití mezinárodních zkušeností, zúčastnili se mezinárodních workshopů, které se pořádají v rámci Kaizen Institute Global a mají přístup k mezinárodním referencím.

Proč jít na kurz Kaizen do ČSJ a co si z něj účastníci odnesou?

KK: Působíme na trhu vzdělávání od roku 1992, takže máme bohaté zkušenosti s tím, jak organizovat kurzy, jak se postarat o naše účastníky. Umíme vytipovat téma, které je aktuální na trhu práce, v podnikovém prostředí. Reagujeme na novinky, znalostní nedostatky, tak aby pro firmu byl účastník, který odsud odejde, přínosný. Aby firma nepocítila jen to, že týden nebude mít člověka v „práci“, ale že do té firmy člověk po návratu něco přinese. Což dokládá i skutečnost, že se k nám účastníci vracejí. Že chodí na navazující kurzy. Že kvalifikaci, kterou získají nejen absolvováním našich kurzů, ale třeba i certifikační zkouškou, kterou organizujeme, si prodlužují či zvyšují. A to je důkaz, že kvalifikace u ČSJ pro ně má hodnotu a je užitečná.

MB: Kurz bude jiný místem a organizací. Ale jinak musí být stejný.

Co to přinese účastníkům: Do hloubky se dozvědí základy o Kaizen a Lean. Je to základní kvalifikace k tomu, aby se ve firmě mohli stát, já tomu říkám věrozvěsty, propagátory, či leadery nebo motivátory pro zlepšování. Primárně budou určeni proto, aby vedli týmy zlepšování – pro tohle je kurz určený především. Dále jim to jednoznačně zvýší kvalifikaci. Podívají se do firem, což je vlastně benchmark, čili navštíví v průběhu tohoto vzdělávání 3 firmy, které jsou špičkové nebo pokročilé z hlediska Kaizen. A co se ohromně osvědčuje je výměna zkušeností.

Mne hrozně těší, když chodím po firmách a mají tam vystavené ty certifikáty z naší College. Dávají si je do CV a považují si to vzdělání, chlubí se jím.

Více informací můžete získat od Ing. Kozákové: kozakova@csq.cz

http://www.csq.cz/cs/nabidka-kurzu-pro-verejnost/praktikant-kaizen.html

http://cz.kaizen.com