Lean v HR. HR jako nositel Lean - malý zázrak

Jitka Tejnorová, partnerka DMC management consulting přednáší o roli Leanu v HR

Metody a nástroje štíhlé výroby (Lean) – jsou součástí běžného života mnoha výrobních společností. Jejich přínos spočívá primárně ve stabilizaci výkonu, eliminaci plýtvání, zvyšování kvality výstupů. Klíčovým nositelem know-how v oblasti štíhlé výroby je tzv. Toyota Production System. Právě díky Toyotě byly tyto metody původně hojně využívané právě ve výrobní sféře, zejména pak v automotive. V nedávné době ale začaly výrazně zasahovat i do nevýrobního sektoru, např. bankovnictví, služeb či retailu. V zahraničí je již běžné využití Lean nástrojů ve zdravotnictví či státní správě (pošty, úřady práce). Velká většina společností zavádí a udržuje Lean nástroje primárně v provozní oblasti – výroba, logistika, provoz.

Ostatní, tzv. podpůrná oddělení, do tohoto programu nejsou obvykle zapojena a stejně tak i HR. Na TWI a HR Lean Summitu, který proběhl v květnu tohoto roku v americkém Jacksonville, firmy ukázaly, že novým trendem v řízení lidských zdrojů jsou dva klíčové pohledy - být nositelem a zároveň konzultantem Lean nástrojů, rozumět jim pro potřebu interního zákazníka a hlavního byznysu a zároveň je i aktivně využívat pro zvýšení efektivity HR procesů.

HR tak plní roli HR „LEAN“ Business Partnera. V době modernizace přístupů HR oddělení a transformace z exekutivního servisu do HR Business Partneringu je znalost a efektivní využívání LEAN nástrojů naprostou novinkou, ale i podmínkou pro naplňování cílů a vizí svěřeného byznysu. HR se s těmito znalostmi a schopnostmi stává skutečným partnerem, který umí řešit se potřeby interních klientů nejen z pohledu poskytování služeb, ale společně využívá k naplňování cílů moderní a efektivní metody LEAN.

Jitka Tejnorová, partnerka společnosti DMC management consulting, po návratu z Lean HR Summitu říká: „V HR jsou využitelné takřka všechny Lean nástroje. Například 5S a vizualizace je ideální pro uspořádání pracovišť a zajištění dohledatelnosti dokumentů, vybavení a kancelářských potřeb. Přínos je jasný – ušetřený čas zaměstnanců a vyšší kvalita výstupů. Nákupy v kancelářích se snižují až o 1/3, vytížení zaměstnanců až o 40 %. Navíc se zlepšují i vztahy na pracovišti a celková atmosféra. Jednoznačně úspěšným nástrojem pro zlepšování procesu v HR je Value Stream Mapping, standardizace a automatizace či Kaizen, výsledkem je například dvojnásobný počet kandidátů při náboru a snížení nákladů na nábor až o 30 %.“