Lidský kapitál

Americká společnost pro vzdělávání a rozvoj nedávno uveřejnila zprávu, ve které se zabývá problematikou lidského kapitálu. Koncept lidského kapitálu si získává stále větší popularitu, coby přístup k problémům s lidskými zdroji, před kterými stojí společnosti ve svaze obstát s konkurencí. Termín „lidský kapitál“ v sobě shrnuje základní kámen současné ekonomiky, který dnes leží v lidem a v jejich schopnostech. Svůj prim v ekonomice ztratila půda i technologie. Klíčem k ekonomickému progresu je dnes podpora komunikačních a technologických schopností zaměstnanců.

Základní problém, který dnes stojí před společnostmi, je mít dostatek lidí s těmi správnými schopnostmi a znalostmi. Jde tedy o zvyšování hodnoty lidského kapitálu. Při jeho vytváření stojí společnosti před několika základními problémy.
1. Špatná struktura pracovních míst
2. Nedokonalá pracovní kultura.
3. Špatná propojenost jednotlivých aktivit oddělení lidských zdrojů.
4. Rozdíl mezi cíli lidských zdrojů a celkovými cíli společnosti.
5. Nedostatek měření výsledků výukových programů

Vedoucí pracovník lidského kapitálu by se měl zaměřit na několik základních činností.
1. Stanovení strategií pro rozvoj zaměstnanců
2. Zjišťovat budoucí potřeby zaměstnanců
3. Snažit se pracovat na sloučení strategie lidských zdrojů s celkovou organizační politikou.
4. Vytvořit kulturu stálého vzdělávání
5. Identifikovat nejlepší praktiky.
6. Snažit se o aplikaci metod na měření intelektuálního kapitálu.

Klíčem k vývoji lidského kapitálu je zcela jistě vzdělání. Poslední trend v metodách vzdělávání je přechod k zaměření na výsledky výuky. Zaměstnanci se díky vzdělávání mohou více dozvědět o svých schopnostech a přinášet tak společnosti lepší výsledky.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide