Loajalita vůči zaměstnavatelům je v ohrožení: Mezinárodní průzkum ukázal, že 40 procent zaměstnanců zvažuje lépe placené příležitosti

Alma Career, lídr na trhu náborových služeb ve 12 zemích střední a východní Evropy, uskutečnila mezinárodní průzkum spokojenosti s platy, který zjistil postoje a nálady více než 61 tisíc účastníků.

Ilustrační snímek

Do průzkumu byly zapojeny země ze skupiny Alma Career: Slovensko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Finsko, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie, Polsko, Srbsko a Slovinsko. Kromě toho byly shromážděny údaje i z Maďarska, kde Alma Career spolupracuje s partnery. V České republice průzkum realizovala společnost LMC prostřednictvím nástroje Platy.cz.

Jen jeden ze čtyř zaměstnanců je spokojen se svým platem

Průzkum analyzoval úroveň spokojenosti respondentů s platy a vyplynulo z něj, že přibližně jen jeden ze čtyř zaměstnanců vyjádřil spokojenost nebo úplnou spokojenost se svým současným finančním ohodnocením. Naopak 32 procent respondentů uvedlo, že jsou se svými výdělky nespokojeni.

Jste spokojení se svým platem?

Z průzkumu také vyplynulo, že z hlediska odměňování se více než polovina respondentů cítí v práci podhodnocena, zatímco pouze jedno procento se vnímalo jako nadhodnocené. Zároveň 26 procent respondentů uvedlo, že své současné mzdy považují za přiměřené.

Jak vnímáte svůj plat?

S jakým platem by byli zaměstnanci spokojení?

Když jsme se účastníků ptali na platové rozpětí, se kterým by byli spokojení, třetina respondentů uvedla, že zvýšení současného platu o 11 až 20 procent by stačilo ke splnění jejich očekávání. Dalších 31 procent účastníků si přálo zvýšení v rozmezí 20 až 50 procent, zatímco 13 procentům by stačilo zvýšení platu o šest až deset procent. Kromě toho pět procent účastníků průzkumu vyjádřilo přání zdvojnásobit svůj aktuální plat.

S jakým platem byste byli spokojení?

Údaje z průzkumu také poukázaly na korelaci mezi nižšími platy a vyššími očekáváními jejich zvyšování. Účastníci s nižšími příjmy měli tendenci očekávat větší zvýšení platů. Zajímavostí je, že bez ohledu na to, jaký plat mají, většina účastníků by byla spokojena se zvýšením o 11 až 20 procent nebo o 20 až 50 procent.

Většina své pracoviště blízkým nedoporučuje

Průzkum také zjišťoval tendenci účastníků doporučovat své současné pracoviště blízkým. Net Promoter Score (Čisté skóre propagátora zaměstnanců) ukazuje, jak se zaměstnanci cítí ve své firmě. Respondenti odpovídali na otázku „Jaká je pravděpodobnost, že doporučíte svého zaměstnavatele jako místo pro práci své rodině a přátelům?“. Odpovědi jsou rozděleny do tří kategorií: propagátoři, pasivní (nebudou společnost propagovat, ani neříkají nic negativního) a kritici (extrémně nespokojení zaměstnanci).

Ve kterých zemích nejvíc propagují svého zaměstnavatele?

V průměru pouze 17 procent respondentů aktivně doporučovalo známým svého zaměstnavatele, zatímco významných 58 procent mělo tendenci odrazovat ostatní od práce v dané firmě. Obzvláště výrazné to bylo mezi zaměstnanci s nižšími platy. V České republice by svého zaměstnavatele doporučilo 19 % lidí, pasivních je 27 % a zbylých 54 % by známé odrazovalo.

Riziko fluktuace zaměstnanců

Vzhledem k možnému vlivu nespokojenosti s platy na fluktuaci zaměstnanců jsme se v průzkumu účastníků ptali, zda si plánují najít v příštích šesti měsících novou, lépe placenou práci. Až 40 procent respondentů odpovědělo kladně, což znamená silnou touhu po lepším finančním ohodnocení.

Téměř stejný počet respondentů je ohledně své pracovní budoucnosti nejistých, zatímco jen 21 procent vyjádřilo úmysl nezměnit zaměstnání. Účastníci s nižšími platy opět projevili vyšší tendenci si aktivně hledat nové zaměstnání.

Plánujete si do půl roku hledat lepší placenou práci?

Platy jsou jednoznačně rozhodující

Výsledky průzkumu zdůrazňují rozhodující význam, který zaměstnanci přikládají svým platům, a potřebu, aby zaměstnavatelé tento faktor zohlednili. Na současném trhu práce, kde pracovní příležitosti často převyšují dostupnou pracovní sílu, musí společnosti reflektovat požadavky a vyčnívat nad konkurencí, aby přilákaly a udržely si špičkové talenty. Když uvažujeme o změně zaměstnání, doporučení od rodiny či přátel hrají stále důležitější roli při výběru zaměstnavatele, pro kterého chceme pracovat.

O Alma Career

Alma Career je lídr na trhu náborových služeb ve 12 zemích Evropy, kde dohromady nabízí aktuálně více než 1,5 milionu otevřených pracovních pozic. Disponuje databází s více než 4,3 miliony životopisů, téměř dvěma miliony aktivních upozornění na pracovní nabídky a více než pěti miliony návštěvníků měsíčně. Alma Career nabízí náborové služby založené na datech a technologických inovacích. Dosah sítě Alma Career je přibližně 80 milionů lidí v Evropě. Dosahuje tržby 109 milionů eur a ve střední a východní Evropě zaměstnává téměř 800 odborníků (údaje za rok 2022).

Alma Career je mezinárodní společnost s lokálním srdcem. Má dlouholeté odborné znalosti a zná kulturní specifika místních trhů. Alma Career působí v Bosně a Hercegovině, Chorvatsku, České republice, Estonsku, Finsku, Lotyšsku, Litvě, Severní Makedonii, Polsku, Srbsku, Slovensku a Slovinsku.

Společnost LMC je součástí mezinárodní skupiny Alma Career. Alma Career je součástí Alma Media Group. Více informací naleznete na almamedia.fi/en.