Manažer dnes a zítra

V současném, rychle se měnící m světě je důležité, aby představitelé firem sdíleli myšlenky, diskutovali o svých úkolech a jasně formulovali své vize. V nedávném průzkumu společnosti NFI Research odpovědělo 94 procent z dvou tisíc dotázaných amerických manažerů, že nejdůležitějším předpokladem úspěchu v jejich profesi je schopnost dobře komunikovat. Prostřednictvím neustálé a efektivní komunikace může vůdce přilákat jedinou udržitelnou konkurenční výhodu, kterou je dnes jasně směrovaná a motivovaná pracovní síla. Správná komunikace dokáže přesvědčit. Umožňuje jednodušší spolupráci.

Kromě komunikace se respondenti vyjádřili také o důležitosti spolupráce s ostatními, zachování celkové perspektivy, učení a určování prioritních úkolů. Ve všech těchto oblastech by měl být moderní manažer zdatný. Současně by měl zvládat i přecházet mezi nimi a jednat podle momentálních situací. Základem však stále zůstávají komunikační dovednosti.

-kk-

**Datum vydání:** III/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com