Manažer lidských zdrojů dneška

Jestliže jste v současné době manažerem lidských zdrojů, snažte se, abyste dosáhli následujících věcí:
1. Jasně dejte najevo, že se snažíte přispět k takové firemní kultuře, ve které je možné dosáhnout strategických cílů společnosti.
2. Vytvořte hodnotící systém, který jasně ukáže na úspěchy, kterých bylo dosaženo.
3. Považujte všechny členy vašeho pracovního týmu za zákazníky.
4. Snažte se pozměnit to, jakým způsobem vás vnímají zaměstnanci společnosti.

Pro mnoho lidí je manažer lidských zdrojů stále osoba, která má na starosti dohled a administrativu zaměstnanců. Měli byste se snažit, aby vás členové společnosti začali vnímat jiným způsobem. Dejte najevo, že se snažíte být více rádcem, nežli kýmsi, kdo pouze dohlíží a hodnotí.
-kh-

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR