Manažer sabotérem?

Může společnost, nebo její vedení, způsobit nižší produktivitu zaměstnanců? Jednání zaměstnavatelů a špičkových manažerů má výrazný vliv na pracovníky, ať už je to k horšímu, či k lepšímu. Nesprávné chování vedoucího mívá zvláště kontraproduktivní důsledky, pokud je nevědomým projevem jeho povahových rysů. Negativní behaviorální vzory mohou způsobit zhoršení pracovního prostředí, demotivují zaměstnance a následně snižují ekonomické výsledky. Jak se však takového chování vyvarovat a udržet dobré vztahy s zaměstnanci?

Měli byste umět odhadnout a zhodnotit povahové rysy a reakce personálu, které mohou vyústit v nechtěný výsledek a vlastní způsob jednání v takových situacích. Nebraňte se dialogu o klíčových problémech, výkonnosti, osobních otázkách - váš tým bude soudržnější. Nestranný pozorovatel vám umožní odhalit nezdravé chování ve firmě a navrhnout možnosti jejich zlepšení. Snažte se poznat osobnost a vzory jednání v rámci kolektivu i firmy (např. pomocí různých nástrojů pro hodnocení charakteru).

Pohovory se zaměstnanci, klienty či dodavateli, kteří vaši společnost opouštějí, mohou poskytnout jasnější obraz fungování podniku. Prosazujte využití komunikačních nástrojů podporujících zdravé pracovní prostředí. Rozpoznejte a podporujte úsilí o osobní rozvoj a sebeuvědomění.
Zdroj: Ivy Sea Online - portál americké poradenské společnosti Ivy Sea Inc.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ivy Sea Online