Manažeři chyceni v sítích

Manažeři chyceni v sítích

Rozmach sítí změnil naše pojetí organizací a systémů. Ukazuje se, že společnost již nemůže být řízena tradičními způsoby plánování a kontroly. Bylo zapotřebí konceptů, které počítaly se sítěmi. Jednou z nich byla teorie Duncana Wattse, který hovoří o tom, že lidé sami využívají sociálních sítích při řešení svých problémů. Dle názoru odborníků může studium sítí osvětlit problémy jednotlivých společností.

Pohled na to, jak pracují sítě, nám také pomůže pochopit, co je pro zaměstnance motivací. V tradičních přístupech byli lidé chápáni jako oddělené individuality, zatímco ze síťové perspektivy je kladen důraz na schopnost jejich komunikace s ostatními. Organizace by měly pracovat na takové pracovní kultuře, která tvoří atmosféru porozumění mezi lidmi. Úspěch společností dnes závisí na jejich schopnosti vnitřní komunikace a spolupráce se zákazníkem.
-kh-
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide