Medián hrubé měsíční mzdy strojírenského technika se mezi kraji liší o 12 430 korun. A jak je to ve vašem oboru?

Vzhledem k vysoké míře zaměstnanosti a stále problematičtějšímu obsazování některých pracovních pozic roste pro firmy význam uceleného mzdového srovnání.

trexima - mzdovy benchmarking

Podle posledních údajů Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) byla ve 4. čtvrtletí 2021 průměrná měsíční mzda 41 940 Kč a průměrný plat 47 480 Kč. Data ukazují také rozdíly v jednotlivých profesích, a to až na úroveň krajů.

Platí, že na stejných pozicích jsou v různých regionech zaměstnanci odměňování odlišně, někdy jsou ty největší rozdíly dokonce v sousedících krajích. Například nástrojáři a příbuzní pracovníci ve Středočeském kraji mají nejvyšší mzdu (medián jejich hrubé mzdy činil 36 749 Kč), naopak jejich kolegové v Jihočeském kraji vydělávají nejméně (medián 30 037 Kč). Velké rozdíly jsou dle mediánu hrubé měsíční mzdy i mezi strojírenskými techniky, nejméně berou v Moravskoslezském kraji (36 847 Kč), v kraji Středočeském vydělávají nejvíce (49 277 Kč).

Mzdový benchmarking neboli mzdové srovnání, které poskytuje svým zákazníkům společnost TREXIMA, nabízí více než medián a průměr mezd v daných krajích. Zákazník získá také přehled o struktuře mezd. „Firmy často dokonce velmi dobře odměňují, ale je potřeba mzdu vnímat v celkové její struktuře, protože variabilní složkou mzdy přenášíme podnikatelské riziko na zaměstnance,“ říká k problematice mezd ředitelka úseku podnikového poradenství společnosti TREXIMA Ing. Hana Kohoutová. „Trend posledních měsíců je takový, že firmy přerozdělují podíl pevné základní mzdy a variabilní. Pro stabilizaci zaměstnanců se zvyšuje základní složka mzdy, a naopak se snižuje ta variabilní,“ doplňuje Hana Kohoutová.  

Výstupem mzdového benchmarkingu jsou tabulky a grafy. Orientace v takovém srovnání je rychlá a přehledná. Porovnávání mezd zaměstnanců s trhem práce v rámci zvolených krajů pomáhá firmám jak při náboru, tak v motivaci stávajících zaměstnanců a zvyšuje tak jejich konkurenceschopnost na trhu práce.