Měření se vyplácí

Měření se vyplácí

Manažeři lidských zdrojů, jejichž oddělení měří aktivity HR, jsou spíše zahrnuti do širšího podnikového strategického plánování. Zjistil to průzkum provedený společnostmi BNA a Society for Human Resources Management (SHRM) mezi 950 manažery lidských zdrojů. 61% z nich se plně nebo podstatně podílí na strategickém plánování podniku. Iniciativy, využívané k podpoře strategického myšlení, jako HR informační systém (13%) a měření (9%), mají podle průzkumu nižší prioritu než loni. Vyšší prioritu naopak získaly zaměstnanecké benefity (34%), přijímání zaměstnanců (27%) a výcvik a rozvoj (26%).

Navzdory nižšímu zájmu, měření aktivit lidských zdrojů jde ruku v ruce s mírou angažovanosti v organizační strategii. Například mezi odděleními lidských zdrojů, která měří klíčové aktivity pravidelněji, 83% HR manažerů hovoří o úplném nebo podstatném zahrnutí do strategického plánování. U oddělení, která měření neprovádí pravidelně, tato čísla spadají ke 46%. Oddělení lidských zdrojů jsou žádána, aby měřila a vysvětlila svůj vliv na úspěšnost celého podniku a manažeři HR musí být schopni kvantifikovat své přispění. Zároveň oddělení lidských zdrojů čelí stále se zvyšující pracovní zátěži. Podle průzkumu 38% z nich v posledním roce přibyly povinnosti.
-ba-
Zdroj: Career Journal - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal