Měřte stejným metrem

Jestliže lidé cítí, že s nimi na pracovišti není zacházeno spravedlivě, oslabuje to jejich chuť do práce a to, jak ji vykonávají. Když pracovníci vidí, že hodnocení ve firmě není stejné, začnou si klást otázku, zdali stojí za to, vynakládat své síly v takové firmě. Jak ale dosáhnout spravedlivého přístupu k zaměstnancům?

Pravidla na pracovišti by měla být pro každého stejná. Měla by být pro dané prostředí vhodně uzpůsobena. Každý nechť se, pokud možno, co nejvíce vyhne zaujatosti proti některému ze zaměstnanců. Mělo by být pociťováno, že to, co bylo uděláno chybně, je možné opravit. Jednotlivci by měli cítit svůj podíl na dílčích rozhodnutích. Celý průběh práce by měl mít etický rozměr.

Studie ukazují, že pokud je dán prostor pro tvoření aktivních skupin ve společnostech, přináší to své výsledky. Ukázalo se také, že nefér přístup hrozí spíše ve větších společnostech.
-kh-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone