Mezi dvěma mlýnskými kameny...

Jeden z uživatelů serveru Monster.com se ptá, zda je nutné ve firmě provádět změny, když dosud vše dobře fungovalo a zaměstnanci si na nic nestěžovali. Výkonný ředitel společnosti, v níž dotyčný pracuje, chce zavádět opatření ke zvýšení produktivity, chce změnit plány školení a chce častěji provádět hodnocení výkonnosti zaměstnanců.

Problém je jednak v tom, jakým způsobem informuje CEO o plánovaných změnách, jednak v tom, že zaměstnanci daného oddělení nechápou význam chystaných změn. Jejich nadřízený by jim měl vysvětlit, že tyto změny jsou nutné pro „přežití“ společnosti a zároveň by se měl snažit naznačit výkonnému řediteli, jak by měl změnit svůj styl komunikace, aby to bylo pro podřízené přijatelnější.

Zaměstnanci by si měli uvědomit, že hodnocení výkonnosti a změny v plánech školení jsou ve většině firem běžnou praxí vedoucí ke zvýšení produktivity. Je třeba se domluvit s nadřízeným, jak členy svého týmu o těchto změnách informovat a jak je na ně připravit. Nejdůležitější je vzájemná důvěra – ta změny velmi usnadní.

**Datum vydání:** V/2002
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com