Mezilidské vztahy jsou klíčem k produktivitě

Mezilidské vztahy v rámci pracovní skupiny jsou klíčem ke kvalitě i kvantitě odvedené práce. Studie zmiňovaná v článku uvádí, že kolektiv, jehož členové si navzájem pomáhají, chovají se k sobě v duchu fair play a smýšlejí pozitivně, je schopen pracovat výkonněji a lépe než ten, který se zaměřuje na negativa a stěžování. Již dlouho se předpokládá kladný vliv dobrých interpersonálních vztahů na sociální mechanismy skupiny, komunikaci a omezení konfliktů. Kladné vzory chování byly pro potřeby průzkumu rozděleny do tří kategorií – paky byli dotazováni jednotliví členové týmu na to, jak často pozorují u svých kolegů zaprvé chování napomáhající rozvoji pozitivního ovzduší v týmu – tj. pomoc druhým, zadruhé sportovního ducha a zatřetí občanské ctnosti či odvahu.

V první oblasti jde například o ochotu podělit se o své znalosti, vystupovat jako mírotvorce ve sporech, snaha předcházet osobním konfliktům; občanské ctnosti představuje například nebát se riskovat nesouhlas, pokud jde o úspěch týmu či konstruktivní kritika. Fair play, nebo chcete-li sportovní duch, předpokládá nehledat na ostatních a jejich práci pouze negativa. Bylo zjištěno, že míra ochoty pomoci, dělit se o své poznatky, uklidňovat spory a předcházet jim (tedy první kategorie) má významný vliv na produktivitu i kvalitu práce.

Sportovní přístup se projevuje hlavně v zvýšení kvantity produkce, zatímco v kvalitě se téměř neprojevoval. Občanské ctnosti v tomto případě nehrály tak významnou roli, neboť šlo o týmy, jejichž členové spolu pracovali již dlouhou dobu (zhruba 6 let) a tyto vztahy byly stabilizovány. Naopak u nově vzniklých skupin lze předpokládat zvýšenou důležitost této kategorie. V závislosti na tom, jaké jsou současné vztahy mezi členy týmu, lze dosáhnout zlepšení o 16 až 25 %.
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone