Mezilidské vztahy na pracovišti jako zdroj produktivity

Mezilidské vztahy na pracovišti jako zdroj produktivity

Problémy se zákazníky, nesplněné termíny a výroba nekvalitních produktů jsou běžnými příznaky problému, s nímž se mnohé podniky dnes potýkají – apatie zaměstnanců. Mnoho firem je nedosahuje požadovaných výsledků, protože jejich pracovníci nepracují tak efektivně, jak by mohli. Tento stav však často paradoxně nezpůsobuje personál, ale manažeři samotní. Podstata tkví v kvalitních interpersonálních vztazích – ty ovlivňují atmosféru ve společnosti ve třech hlavních oblastech – týmové práci, inovativním přístupu, což má následně pozitivní dopad na spokojenost zákazníků. Skupina lidí, která funguje jako tým, je schopná dosahovat vyšších výkonů. Pozitivní prostředí podporuje v lidech ochotu sdílet informace a jít za rámec svých pracovních povinností.

Inovace je poháněna třemi zdroji – novými informacemi, novou aplikací těchto informací a novými perspektivami. I zde hrají mezilidské vztahy významnou roli – vzájemnou interakcí a komunikací dochází k předávání informací, což zvyšuje kolektivní úroveň vědomostí, která je často katalyzátorem inovací. Sdílení informací mezi lidmi s odlišným zázemím a odborností pak vede k nové aplikaci poznatků. Lepší služba zákazníkům vyžaduje také vzájemnou interakci mezi jednotlivými zaměstnanci. Pokud jsou pracovníci šťastni, přenášejí tento pocit také na zákazníka. Jak tedy vybudovat ve firmě potřebné pracovní prostředí?

Vytvořte společný cíl směřování zaměřený na společné hodnoty, které lidi sbližují. Sledujte naplňování programu pozitivního pracovního prostředí na pravidelných pracovních setkáních. Je také třeba zajistit, aby byl zainteresován i špičkový management. Jednání a chování, které je přínosem a zkvalitňuje ovzduší ve firmě, je potřeba jasně identifikovat a odměnit. Zaměstnanci se stávají součástí týmu, mají-li pro ně nastolené cíle a hodnoty přitažlivost. Tento stav však nenastane, pokud vedení tyto hodnoty jasně nestanoví a nezapojí do programu každého pracovníka. To je možné jen tehdy, jsou-li zaměstnanci na prvním místě.
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher