Mladá generace zaměstnanců potřebuje silný příklad

O nejmladší generaci zaměstnanců, tzv. Generaci Y, se často mluví ve světle jejích nedostatků a výstředností. Má však i řadu schopností a dovedností, které mohou být zaměstnavatelům přínosné, pokud je dokáží správně řídit. Mezi tyto atributy patří například sebevědomí, zaměření na výsledky, týmový duch, multikulturní vnímání světa nebo občanská uvědomělost. To vše je doprovázeno znalostmi práce s moderními technologiemi, které jsou pro tuto generaci běžnou součástí každého dne. Jak tedy přilákat, motivovat a udržet si nejmladší generaci zaměstnanců?

Poskytujte skutečné vůdcovství

Generace Y očekává vůdce, které jí budou silným příkladem. Chce se učit a dostávat projekty, jejichž pomocí může růst. Mezi její nejoblíbenější výzvy patří zkoušení nových věcí a s tím spojený osobní i kariérní růst.

Zajistěte přátelské pracovní prostředí

Nejmladší generace zaměstnanců chce pracovat s lidmi, s nimiž si bude rozumět a kteří budou jejími přáteli. Je proto na místě zvážit zavedení mentoringových programů, které podpoří vztahy mezi mladšími a staršími zaměstnanci. I svou fyzickou podobou by pracovní prostředí mělo vypadat tak, aby spolu zaměstnanci mohli snadno být v přímém kontaktu a sdílet své myšlenky.

Ukažte respekt

Generace Y očekává také to, že její nápady a postupy neodsoudíte jen proto, že jde o mladé a nezkušené lidi. Velmi důležité je pro ni uznání za provedenou práci. Nezapomeňte ani na flexibilitu. Nejzaneprázdněnější generace všech dob se kvůli práci nehodlá vzdát všech svých ostatních aktivit.

-kk-

Zdroj: Business Insider - americký portál zaměřený na oblast podnikání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Business Insider