Mladí uchazeči komunikují ležérně

Náboroví manažeři tvrdí, že zvyšující se počet uchazečů je při komunikaci prostřednictvím moderních zařízení až příliš ležérní. Někteří využívají při psaní zpráv nebo e-mailů zkratky a dekorativní symboly, zatímco jiní posílají ukvapené a nepromyšlené textové zprávy. Také využívají společenské stránky, aby se pokusili spřátelit s méně komunikativními firemními dotazovateli.

Tyto incidenty se týkají především studentů a nedávných absolventů. Náboráři tvrdí, že tato faux pas mohou být okamžitými zabijáky možnosti získat místo, protože naznačují nezralost a pochybný úsudek.

Podle odborníků tento trend odráží velmi odlišnou kulturu starších a mladších pracovníků. Je důsledkem rozdílů v komunikační technologii, ve které každá generace vyrůstala. Ti mladší jsou zvyklí na on-line a SMS komunikaci, kde zkratky a jiné pomůcky usnadňují a urychlují dorozumívání. Je to pro ně přirozené a neuvědomují si, že jsou viděni jako nezdvořáci.   

Splašená mentalita?

Někteří uchazeči se snaží získat přízeň náborářů dalším extrémem: zasíláním děkovných SMS. Tento krok poukazuje na určitou splašenost. Uchazeč by si měl sednout (k počítači) a promyslet si v klidu, co napíše a ne smolit pár vět někde na cestě domů.  

Uchazeči mají větší tendenci využívat své mobilní telefony, protože toto médium získává stále širší akceptaci. Jsou tedy nějaké výjimky, kdy lze poděkovat prostřednictvím SMS? Možná, pokud se jedná o pozici u firmy, která prodává nebo jinak zásadně pracuje s touto technologií. Může být ale méně efektivní než e-mail, který může náborář snadněji přeposlat.  

Sami zaměstnavatelé přispívají do určité míry k využívání mobilních technologií a internetu, protože tato média využívají při vyhledávání uchazečů. Pro těsnopis ale i tak nebude hned tak omluvy. Oficiální korespondence by měla být psaná vhodným způsobem, i když jde elektronickou cestou.   

-av-

Zdroj: The Wall Street Journal Online - server prestižního amerického ekonomického deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Wall Street Journal Online