Mobbing - psychoteror na pracovišti

Termín "mobbing" označuje šikanování či psychoteror na pracovišti. Jeho oběť je vystavena systematickému šikanování ze strany svých kolegů nebo nadřízených. Cílem teroru je snížení sebevědomí oběti, ale často dochází k poškození zdraví. V nejhorších případech může mobbing končit sebevraždou.

Mobbing mívá dalekosáhlé důsledky. Pokud se stanete jeho obětí, nenechte si jej líbit, vzdorujte mu. Nejčastějším řešením je bohužel to, že oběť dá výpověď a hledá si nový pracovní kolektiv. Najděte příčinu – kdy, při jaké příležitosti problémy začaly. Nebojte se požádat o pomoc ty, kdo nejsou do mobbingu zapleteni.

Pokuste s o smír, promluvte s kolegou, který vás šikanuje. Neobviňujte a neptejte se ani na důvody, které jej k takovému chování vedou. Vraťte se k výchozí situaci a ke všemu, co se následně stalo. Pokuste se pochopit, jak situaci vidí váš kolega a motivy jeho chování. Popište příčiny svého jednání a své pocity. Výsledkem asi nebude doživotní přátelství, ale máte právo na slušné chování a úctu.
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz