Mobbování zakázáno

Šíření pomluv, neustálé dorážení a kompromitování kolegů – i tak může vypadat mobbing, nový nešvar moderní doby. Zvláště postižení jsou zaměstnanci firem spadajících do průmyslového odvětví, které je postiženo hospodářskou krizí a ty, které jsou své zaměstnance nuceny propouštět. V Německu se údajně potýká s mobbingem až 1 milión lidí. Šikana může postihnout kohokoli, nikdo proti ní není zcela imunní.

Jak by se měla šikanovaná osoba zachovat? Je vhodné se spojit s důvěryhodnou osobou nebo s někým z řad vedoucích zaměstnanců. Vedení firmy by mělo prosazovat kvalitní řešení konfliktů a mělo by dát jasně najevo, že na pracovišti se šikana netoleruje. Mnohdy však bohužel zůstane jen u programového prohlášení. Průzkumy ukázaly, že na více než polovině případů šikany se podílí právě vedoucí pracovníci.
Zdroj: Jobpilot.de - německé stránky společnosti Jobpilot s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Jobpilot.de