Moderní nástroje pro lepší práci

Moderní technologické nástroje mohou zaměstnancům pomoci pracovat rychleji a lépe. Článek shrnuje a popisuje pět konkrétních způsobů, jak lépe zorganizovat pracovní činnost.

- Zautomatizujte administrativní funkce. Spravujte pracovní hodiny zaměstnanců nebo výdajové formuláře v elektronické podobě pomocí počítačové sítě.
- Zlepšete celofiremní sdílení informací. Prostřednictvím sítě rozšiřujte zaměstnancům zprávy efektivněji než v tištěné podobě.
- Sdílejte zdroje informací. Pomocí počítačové sítě je možné sdílet kalendáře, adresáře a jiné informační databáze.
- Komunikujte „instantně“ a v cenově přístupné relaci. Instant messaging pomáhá zaměstnancům komunikovat pomocí Internetu nezávisle na místě pobytu a bez zvláštních finančních nákladů.
- Spolupracujte v reálném čase. Se zaměstnanci, kteří se nenacházejí v kanceláři je možné pomocí virtuálních konferencí například upravovat dokumenty nebo sdílet prezentace.

**Datum vydání:** IX/2003
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral