Mohou společnosti snížit výdaje zaměstnanců?

Mohou společnosti snížit výdaje zaměstnanců?

V oslabené ekonomice se vedoucí pracovníci snaží udržet výdaje zaměstnanců pod kontrolou pomocí moderních technologií a elektroniky. I velké společnosti (jako např. Intel) snížily cestovní náklady svých pracovníků (ty jsou totiž finančně nejnáročnější) a dávají větší pozor, zda jsou vynaloženy účelně. Jiné podniky zase kontrolují používání podnikových platebních karet. Vyšetřování vedené federálními úřady zjistilo, že zaměstnanci utratí stovky z tisíců dolarů na osobní nebo nepracovní výdaje. Pomocníkem při dohledu může být systém řízení výdajů na základě internetových technologií nahrazující velké množství tištěných dokumentů.

Tento přístup si získává popularitu ve větších společnostech – umožňuje snáze zjistit každý utracený haléř. Je však přínosem i pro zaměstnance, kteří vědí přesně, kolik peněz mohou za co utratit a nemusejí se s každou žádostí o finanční prostředky obracet na svého nadřízeného. V kontrastu se situací let devadesátých, kdy bylo na využívání podnikových prostředků pohlíženo poměrně svobodomyslně, vyžaduje dnes mnoho firem, aby si zaměstnanci hradili část nákladů na přesuny v rámci pracovního zařazení a poskytuje jim pak případné kompenzace. Náklady na tyto aktivity lze snížit také tím, že jsou v případě nutnosti změnit na čas místo působení pracovníka přepravovány jen nutné osobní věci.
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia