Mohou vám podřízení věřit?

Požaduje-li nadřízený něco, co se zdá být neuskutečnitelné, často se to uskuteční jen díky víře zaměstnanců v jeho osobnost a schopnosti. Zatímco například lékaři by v pacientech neměli vzbuzovat falešné naděje, vedoucí pracovníci musejí svým podřízeným dodávat víru v ně prostřednictvím komunikace a aktivních skutků. Taková víra je základem úspěšného vedení. Nelze za ni ale považovat pocit, že vše vždy dobře dopadne, nýbrž opravdový pocit optimismu v souvislosti s tím, že individuální přínos se vždy počítá a znamená pozitivní změnu.

Protože je víra základní součástí úspěšného vedení, článek popisuje několik tipů, jak mohou manažeři komunikovat se svými podřízenými o její důležitosti.

- Podporujte optimismus.
- Nezatajujte ale pravdu.
- Prokazujte schopnost reagovat na změny.

-kk-

**Datum vydání:** IV/2004
Zdroj: darwinmag.com - Magazín věnovaný informačním technologiím a managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje darwinmag.com