Motivujte zaměstnance k tomu, aby se vám více svěřovali

Pro HR specialistu je při talent managementu a při efektivním zavádění změn na pracovišti extrémně důležitá zpětná vazba. Bez kvalitních dat o spokojenosti zaměstnanců a bez průběžné zpětné vazby ze strany pracovníků má personalista práci značně ztíženou. A proto se v tomto článku podíváme na to, jak lépe nastavit ve vaší firmě kulturu sdílení a komunikace s HR a jak zajistit, aby se vám zaměstnanci se svými obavami, požadavky a návrhy více svěřovali.

Ilustrační snímek

Potkávejte se s lidmi na jejich území

Podle HR Zone je prvním krokem při nastavení vzájemné důvěry vhodné zvolení lokace, kde se se zaměstnancem k dialogu potkáte. Jděte vy za ním do jeho kanceláře nebo se sejděte na neutrální půdě. Pokud se budete scházet u vás, vytvoří to v pracovníkovi psychologický blok z „výslechu“.

Uvědomte si, co sebou nutně přináší vaše postavení

Se zaměstnancem nikdy nemůžete hovořit jako rovný s rovným. To je dáno vaším postavením. Uvědomte si, že fakt, že zastupujete především zájmy firmy, nutně tvoří bariéru mezi vámi a daným pracovníkem.

Oceňujte zpětnou vazbu

Mějte na paměti, že pracovník často musí překonávat obavu z určitého postihu, když se vám svěřuje se svými názory a nápady, a proto zpětnou vazbu od zaměstnanců náležitě oceňujte.

Nepospíchejte

Vyhrazte si na dialog se zaměstnancem vždy dost času, abyste nemuseli spěchat a nenutili v rychlosti pracovníka říci vám všechno najednou. Mnoho informací tak zůstane skryto a zaměstnanec se vám neotevře tak, jak by mohl.

Nevnášejte do konverzace vlastní emoce

Ať jsou vaše názory jakékoliv, tak pokud nekorespondují s názory zaměstnance, nechte si je pro sebe. Jste tu od toho, abyste se naladili na vlnu daného zaměstnance a na základě toho od něj získali nezkreslenou zpětnou vazbu.

Bavte se se zaměstnanci, i když se nic negativního neděje  

Aby byli pracovníci ochotni se vám svěřit i ve chvíli, kdy se děje něco negativního, musí být v každém případě zvyklí se s vámi o svých zkušenostech a názorech bavit. Nastavte si proto pravidelná setkání se zaměstnanci i ve chvíli, kdy se zdánlivě nic neděje.

 

-mm-

Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone