MPSV připravuje alternativy služeb péče o děti, testuje dětskou skupinu

Ilustrační snímek

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje novou právní úpravu pro poskytování služeb péče o děti. V současné době samo testuje alternativu firemní školky - tzv. dětskou skupinu. Od 1. července funguje v budově ministerstva dětská skupina, v níž je pečováno současně o maximálně 8 dětí od 2 do 7 let věku. Jedná se o pravidelnou službu s možností využití celotýdně, ve vybrané dny v týdnu nebo jen po část dne. Pečující osoby jsou přímo zaměstnanci MPSV v hlavním pracovním poměru.

Tisková zpráva ministerstva ze dne 23. července uvádí, že zařízení typu dětská skupina může dnes zaměstnavatel zřídit, pokud se rozhodne neposkytovat péči v rámci vzdělávacích zařízení typu mateřských škol nebo zdravotnických zařízení typu jeslí a zároveň jeho činnost nevykazuje znaky podnikání. V tomto případě se na něj nevztahují podmínky školského zákona, zákona o péči o zdraví lidu ani zákona o živnostenském podnikání. Zřízení a následný provoz tohoto zařízení však musí být v souladu s obecně platnými předpisy zejména v oblasti hygieny a stravování, požární a stavební oblasti.

Ministerský návrh věcného záměru zákona o službě péče o dítě definuje dva nové instituty – dětskou skupinu a chůvu. Účelem těchto opatření je podpořit rozvoj služeb péče o děti především do čtyř let věku. Pro rodiče to má znamenat lepší možnost sladění profesního, rodinného a osobního života. V souvislosti s úpravou institutu dětské skupiny a institutu chůvy se navrhuje také novela zákona o daních z příjmů, aby zaměstnavatelé mohli náklady na služby péče o děti svých zaměstnanců uplatnit jako daňově uznatelné.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí