Muslimským zaměstnancům začal Ramadán

Muslimský postní měsíc Ramadán, který letos začal 13. září a končí 11. října, se týká i zaměstnanců mnohých firem ze západního světa. Právníci doporučují, aby firmy přijaly po tuto dobu jistá pružnější opatření, a vyhnuly se tak diskriminačnímu jednání. Dobrou vůli mohou projevit například tím, že povolí přestávky v jiných částech dne, než je běžné.

Většina západních zaměstnavatelů si uvědomuje, že diskriminace na základě náboženského vyznání je nezákonná. Nemusejí však věnovat dostatečnou pozornost nepřímé diskriminaci, například když budou pořádat důležité porady za soumraku, kdy muslimové přerušují svůj celodenní půst.

Zaměstnavatelé muslimů mohou po dobu Ramadánu nabízet zvláštní neplacené volno, pružně měnit pracovní dobu nebo vymezit přestávky na modlitbu. Měli by také počkat se společenskými akcemi. Přínosné je i rozvíjení znalostí zaměstnanců o různých náboženských zvycích a svátcích.

-kk-
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone