Muži se více obětují pro rodinu

Psychologové z Texaské univerzity provedli nedávno studii, která se zaměřila na řešení konfliktu práce a rodiny s ohledem na jednotlivá pohlaví. Studie překvapivě odhalila skutečnost, že vysoce pracovně vytížení muži, kteří mají pocit, že se dostatečně nevěnují své rodině odcházejí z tohoto důvodu ze zaměstnání daleko častěji než ženy ve stejné situaci.

Pohlaví hraje v konfliktu rodinných a pracovních záležitostí člověka skutečně významnou roli. Obecně je v této souvislosti zakořeněná představa, že nedostatek času na rodinu trápí více ženy. Zmíněná studie ovšem dokazuje opak. Je to tomu tak proto, že muži a ženy vždy hráli odlišné role. Zatímco ženám příslušela role podpory rodiny, muž byl jejím živitelem. V současné době se však povinnosti mužů v souvislosti s jejich rodinami rozšiřují spolu s počtem pracujících manželek.

Když ženy před lety poprvé vykročily do práce, dotýkal se jich konflikt mezi rodinou a zaměstnáním velice silně. Dnes tomu již tak není. Stejný konflikt se teď naopak silně dotýká mužů. Pracovní místa se dnes přirozeně mění tak, aby mužům umožnila lépe vykonávat rodinné povinnosti a ženám aktivnější uplatnění v zaměstnání. Společnosti by se v důsledku tohoto trendu měly více soustředit na řešení sporu mezi rodinnými a pracovními životy zaměstnanců.

**Datum vydání:** V/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide