Nábor s pomocí operačního systému

Implementace operačního systému v náboru umožní vyhrávat boj o talenty. Zavedením několika standardů, které budou používat všichni účastníci – obchodníci, náboráři, IT, zájemci a všichni členové týmu, který dělá pohovory – můžete z náboru talentů udělat systematický proces. Operační systém by měl napomoci zvýšení kvality zájemců a snížení trvání procesu a nákladů o více než 50 %.

Firmy, které nejsou v povědomí a příliv jejich zájemců je menší než poptávka, mají problém s dobou trvání náborů talentů, zvlášť pokud jejich stávající technologie není vhodně integrována s novější, kdy si každý manažer pracuje po svém a účinné praktiky jsou ignorovány pro nedostatek času nebo špatný management.

Základem úspěchu je operační systém. Marketingové znalosti pro nábor jsou k dispozici již dnes, stejně jako technologie pro zpracování informací, zlepšení náborových aktivit a hodnotící nástroje pro posouzení zájemců. Co chybí je unifikovaný operační systém, který by spojoval tyto procedury.

Efektivní operační systém pro nábor talentů není dobré vytvářet z několika samostatných nástrojů a technologií. Taková je ale bohužel současná praxe. Nedostatek integrovaných standardů je hlavním důvodem, proč se schopnost firem nabírat talenty, vzdor rokům zkoušení, příliš nelepší. Je to spíše umění než věda. Výborné náborové výsledky stále záleží hlavně na umění náboráře. Asi nikdy nepropustíme výborného náboráře, dobrého manažera nebo energického vedoucího, ale měli bychom zvážit možnosti dnešních technologií a pokusit se udělat z náboru systematický proces.

Pokud chcete zaujmout a najímat ty nejlepší, každý aspekt náborového procesu musí být promyšlen tak, aby vyhovoval potřebám kvalitních zájemců. Je třeba s nimi zacházet s respektem a u některých počítat i s tím, že nemají zájem trávit čas honbou za prací.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net