Najít společnou řeč: Čtyři věci, které je třeba znát

Existuje zvláštní řeč, kterou používá vrcholový management v každé firmě. Tito manažeři se domnívají, že dokážete jejich řečí hovořit i vy. Jedná se o jazyk zaměřený na firemní koncepty.

Zde jsou čtyři věci, o kterých si vaši nadřízení myslí, že je znáte a praktikujete:

- Znalost a reagování na firemní priority. Firemní priority definoval Ram Charan, profesor z Harvardu, jako „nejdůležitější aktivitu, které je třeba se v jisté době ujmout“. Někdy to může být co nejrychlejší nábor, jindy nábor absolutně špičkových lidí a někdy dokonce žádný nábor. Priority se mohou měnit rychle a manažeři očekávají, že to chápete a jste připraveni patřičně reagovat.

- Mentalita investora. Váš management musí uvažovat jako investor. To obnáší nepopulární volby, které dávají investorům jistotu. Zaměřují se na vylepšení firemních procesů a způsobů, jak snižovat náklady. Náboráři a HR však zdánlivě jdou opačným směrem. Vyžadují drahé nástroje, aniž by prokázali, jak přispějí k ziskům, nebo vylepší náhled investorů.

- Kvalita nade vše. Kvalita je mantrou řady firem. HR by měly také klást důraz na kvalitu a vytvořit svá vlastní kvalitativní kritéria.

- Jak zapadnout do celkové firemní strategie. Manažer, se kterým spolupracujete, předpokládá, že všechna oddělení, obvykle vyjma HR, jsou si vědoma toho, jak přispívají k „velkému obrazu“. Očekává se od nich, že představí, co budou dělat, aby napomohla firmě dosáhnout obecných cílů.

Strategie týkající se získávání talentů jsou však kritické pro každou firmu. Pokud firma nezíská potřebně kvalifikované a nadané lidi, zklame i sebelepší strategie. Je proto třeba znát, jak zapadáte do obecné firemní vize a ukazovat, jak přispíváte k dosažení potřebných met.

-av-
Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net