Naplánujte to a zmizte!

I podnikatelé či osoby přímo odpovědné za chod firem potřebují dovolenou. Často se domnívají, že si dovolenou vzít nemohou, protože by tím své firmě uškodili. Skutečnost je však taková, že bez odpočinku ochabnou jejich kreativní schopnosti a dovolenou firmě naopak prospějí. Neznamená to nepřijít jednoho krásného dne do firmy a neukázat se po delší dobu, nýbrž se na dovolenou předem připravit. Článek tuto přípravu popisuje ve čtyřech krocích.

- Nejméně dva týdny předem informujte o své dovolené klíčové klienty, partnery a zaměstnance.
- Určete odpovědné osoby pro dobu své nepřítomnosti.
- Jmenujte kontaktní osobu, která vás bude zastupovat.
- Utvořte seznam pracovních priorit pro zaměstnance pro dobu své nepřítomnosti.
- Utvořte seznam svých vlastních priorit, kterým se budete věnovat po návratu.
- Pověřte někoho plněním vašich administrativních úkolů.
- Před odjezdem zaplaťte důležité faktury.
- Zvažte bezpečnostní rizika spjatá se způsoby, jimiž budete sdělovat okolí, že jste na dovolené.
- Uložte kontaktní osobě povinnost pravidelně kontrolovat firmu.
- Před odjezdem se nezavalujte prací.

Podnikatelům na dovolené doporučují odborníci plné oproštění od práce. Neměli by kontaktovat své kanceláře ani vyřizovat telefonáty. Někteří však dokáží relaxovat jen tehdy, pokud alespoň nějaký kontakt udržují. V takovém případě by měli mít pouze jednu kontaktní osobu, s níž budou na dovolené hovořit a přesně vyhrazený čas na komunikaci s ní. Měli by přitom stále dodržovat pravidlo žádných kontaktů s firmou v prvních a posledních 48 hodinách dovolené.

-kk-
Zdroj: bcentral - Portál společnosti Microsoft věnovaný malým podnikům
Zobrazit přehled článků ze zdroje bcentral