Naslouchej a bude ti nasloucháno

Mnoho lidí si stále neuvědomuje rozdíl pojmy slyšet a naslouchat. Zatímco slyšení je tělesná schopnost, naslouchání je individuální dovednost, která umožňuje jednomu člověku rozumět tomu, co říkají ostatní. Naslouchání dává zaměstnanci možnost být produktivnější. Rozumí potom totiž lépe tomu, co se od něho očekává, vytváří si lepší vztahy s okolím, projevuje podporu, dokáže řešit problémy apod.

Dobré naslouchání vyžaduje především pozornost. Důležité je udržovat oční kontakt, nepřerušovat mluvčího, nerušit promluvu pohyby, pokyvovat hlavou a nakonec klást otázky k tématu. Dobrý posluchač také ví, že musí vnímat i to, co mluvčí přímo nevyslovil, neverbální projevy.

Mezi nejčastější překážky dobrého naslouchání patří zaujatost a předsudky, jazykové rozdíly, hluk, strach, zlost a výpadky pozornosti. Naslouchání se doporučuje trénovat již od dětského věku. Nejen, že dětem dobře poslouží ve škole, ale dokáže připravit i na budoucí kariéru.

-kk-
Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR