Nástrahy budování týmu

Problémy přicházejí na pracoviště v nejrůznějších podobách. Mohou se skrývat například v nezájmu či odtažitosti některých členů vašeho týmu nebo přicházet spolu se zaměstnanci, jejichž skutečným cílem je podkopávat nohy ostatním. Zároveň mohou pocházet i z prostředí mimo váš tým. Chcete-li posílit morálku a týmového ducha, měli byste si všímat již prvních náznaků těchto problémů. Článek upozorňuje na několik typických projevů vznikajícího problému v pracovních týmech.

- Zdrženlivé chování. Někteří členové týmu nemusejí být otevření aktivitám usilujícím o budování kamarádství s ostatními členy. Snahu o budování týmové morálky mohou považovat za nepraktický krok, zásah do soukromí nebo ztrátu času. Uvědomte si, že vytváření týmového ducha není jednorázový a krátkodobý proces, všichni členové týmu by však měli vědět, jak je důležitý.

- Dosavadní negativní zkušenost. Členové týmu, jemuž se v minulosti nepodařilo dosáhnout společného ducha nebudou pravděpodobně otevření dalším pokusům o sbližování. Důležité je ale uvědomit si, že i takovou situaci lze překovat pomocí lepší komunikace, případné výměny zaměstnanců a pozitivního příkladu vůdce.

- Sólový versus týmový hráč. Týmovou komunikaci mohou narušovat i osobní agendy, soupeření a ambice jednotlivých členů. Úkolem vůdce je potom postavit se takovému chování, poskytovat zpětnou vazbu, jakmile k takto problematickému jednání dojde a oceňovat týmové jednání.

- Týmová nevraživost. Jiné týmy ve vaší organizaci mohou vašemu týmu jeho ducha závidět, což povede ke kritice, manipulaci nebo i nepřátelství. V takovém případě byste si měli přímo promluvit se zdrojem tohoto jednání. Můžete se také rozhodnout celou situaci ignorovat, přesvědčíte-li se, že je to váš úspěch, který jejich závist podněcuje.

- Škodlivé organizace. Některé organizace mohou mít kulturu nebo politiku, jejíž podstat bude odporovat vašim snahám o budování týmu. S takovým problém se bojuje jen velmi těžko, nenechte se však odradit.

-kk-

Zdroj: Center for Creative Leadership - oficiální stránky instituce Center for Creative Leadership (CCL®)
Zobrazit přehled článků ze zdroje Center for Creative Leadership