Naučte se naslouchat !

Efektivní komunikace – zavřete ústa a nastražte uši

Naslouchání a vnímání jsou dvě odlišné věci. Vnímáme ušima – nasloucháme mozkem, očima, srdcem…

Naslouchání je opomíjený prvek efektivní komunikace. Pro obchodníky může umění naslouchat přinést pochopení pro potřeby a přání jejich klientů.

Proč tedy nenasloucháme ? Důvodů je spousta: koncentrace - někteří z nás preferují přijímání informací vizuálně a neabsorbují sluchové informace tak dobře, hodně z nás se při konverzaci soustředí jen na své uspokojení..

Naproti tomu někteří profesionálové dokáží zaujmout posluchače téměř okamžitě.


Vypilujte techniku

Zde je šest tipů na zlepšení v umění naslouchat a stát se více aktivním posluchačem:

1) Eliminujte rušivé vlivy. Snažte se vždy vypnout telefon, pokud s někým jednáte – braní hovorů uprostřed jednání je velice neslušné. Váš posluchač bude mít pocit druhořadosti. Pokud nejste v profesi kde jde o život, není nikdy nutné vyřizovat vše okamžitě.

Rozhlédněte se po kanceláři a odstraňte cokoliv co by vás mohlo rozptylovat při osobních jednáních.
2) Ukliďte si stůl. Pokud zanecháte před sebou důležitou práci bude vás to svádět se na ni během konverzace dívat.


3) Pište si poznámky – stačí pár slov, faktů, čísel, která vám pak mohou připomenout důležité body hovoru. Tím dáte také lépe najevo svůj zájem o to, co je vám řečeno.

4) Parafrázujte ! Verbální konfirmace a opakování toho co slyšíte vám pomůže zůstat ve střehu.
- snížíte tím možnost nepochopení se

- člověk se kterým budete mluvit se bude cítit dobře


5) Zaujměte nepohodlnou pozici. Vaše mysl bude mít menší tendence začít těkat, když budete v méně pohodlné pozici. Když se budete cítit příliš pohodlně, budete více pasivní.


6) Poslouchejte, jako kdybyste museli tyto informace předávat někomu jinému.


Dělejte to správně a budete úspěšní

Technický um a znalost práce nestačí pro úspěch. Potřebujete být také efektivní v komunikaci. Umění naslouchat napomáhá týmové práci, klientským vztahům, přesnosti vaší práce.

Každý se může naučit naslouchat ! Pokud začnete využívat techniku správného naslouchání, budete odměněni spokojenými klienty, lepšími vztahy, aj.

-av-
Zdroj: Incentive Magazine - magazín zabývající se zaměstnaneckými výhodami a motivací.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Incentive Magazine