Návrat do minulosti: hledání rovnováhy

Když už na tom byl s časem tak, že si musel plánovat schůzku, aby mohl pohovořit s vlastní manželkou, rozhodl se HR manažer Steven Crawley zakročit. Zrušil některé své e-mailové schránky a přestal používat soukromý mobilní telefon s číslem, na kterém jej mohl kdokoli kontaktovat. Zrušil také svou schránku hlasové pošty, aby jej ti, kteří k tomu nemají skutečný důvod, nekontaktovali tak jednoduše. Ukázalo se, že tento postup zvýšil objem prodeje firmy a zejména morálku zaměstnanců.

Mnozí by v jeho krocích viděli návrat kamsi do prehistorie, skutečnost je ale taková, že moderní komunikační prostředky přesunuly pracoviště do našich domovů a kamkoli se hneme. Místní i časové hranice práce se rychle smývají a čas, který dříve sloužil pro soukromý život, se vytrácí.

Zajímavé je, že nejde o nijak nový jev. Rodina a práce tvořily jeden celek po celé tisíce let. Až v 50. a 60. letech 20. století se v západním světě úžeji oddělila role muže jako pracujícího živitele a ženy jako domácí hospodyně a pečovatelky o děti. „A řada zaměstnavatelů a vlád žije stále v té době,“ říká Stephanie Coontz ová, americká autorka knihy o historii manželství.

Mnozí odborníci hovoří o dnešních komunikačních technologiích jako o zkáze životní rovnováhy. Studie však dokazují, že uživatelé své komunikační hračky milují a vidí v nich větší flexibilitu. Méně se jim začínají věnovat až ve chvíli, kdy mají děti a uvědomí si, jak potřebují život i mimo práci. Nově se pak učí dovednostem plánování času, které byly pro jejich rodiče či prarodiče běžné.

-kk-

Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia