Ne všichni zaměstnanci komunikují stejně

Seznámení s komunikačními styly zaměstnanců je velmi důležité pro úspěšnou týmovou práci. Spolupracovníci by se měli naučit rozpoznávat rozdíly ve své komunikaci, a předcházet tak konfliktům. Zaměstnavatelé dělají při komunikaci se svými lidmi dvě základní chyby:

- Přistupují ke všem stejně. Předpokládají, že všichni komunikují stejně a jeden komunikační styl jim vyhovuje.

- Nevnímají detaily, které upozorňují na individuální komunikační styly. Neposlouchají například narážky a nevnímají gesta, které jim mohou napovědět.

Existují čtyři základní komunikační styly - mluvení, čtení, psaní a poslouchání. Lidé jsou často vyškoleni v prvních třech, schopnost naslouchat jim však chybí. Na té je třeba pracovat. Důležité je také naučit se pracovat s elektronickou komunikací, která není vhodná pro řešení složitých informací.

-kk-

Zdroj: HR Tools - americký portál pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Tools